Zde může být obrázek školy.

Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nádražní 232
Obec: Židlochovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 667 01
Ředitel:MgA. Dagmar Bradová
Kontakt na školu Telefon: 547 238 466
Email: zus.zidlochovice@seznam.cz
Web: http://www.zuszidlochovice.cz
IČ:49461583
RED-IZO:600003418
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Nádražní 232
Obec: Židlochovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 667 01
Kontakt na školu: Telefon: 547 238 466
Fax: 547 238 466
IZO:102191778
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 477
Aktuální počet žáků: 477
Zahájení přijímání nových žáků: 1.6.2021
Ukončení přijímání nových žáků: 1.9.2021
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: rušná ulice, klidná ulice
Spádová oblast: okres
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Provoz zařízení (od - do): 8,00 - 20,00
Vzdělávání
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v tanečním oboru, ve výtvarném oboru, v hudebním oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: základní studium II. stupně, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium II. stupně
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na bicí nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv, hra na akordeon, hra na klávesové nástroje, hra na smyčcové nástroje, hra na strunné nástroje, hra na dechové nástroje
Škola organizuje : koncerty, výstavy, přehlídky, soutěže, soustředění mimo školu - pobyt 2-4 dny
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, schůzky, vnitřní informační systém