Zde může být obrázek školy.

Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nádražní 232
Obec: Židlochovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 667 01
Ředitel:MgA. Dagmar Bradová
Kontakt na školu Telefon: 547 238 466
Email: zus.zidlochovice@seznam.cz
Web: http://www.zuszidlochovice.cz
IČ:49461583
RED-IZO:600003418
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Nádražní 232
Obec: Židlochovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 667 01
Kontakt na školu: Telefon: 547 238 466
Fax: 547 238 466
IZO:102191778
Vzdělávání
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru, ve výtvarném oboru, v tanečním oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na klávesové nástroje, hra na smyčcové nástroje, hra na dechové nástroje, hra na strunné nástroje, hra na bicí nástroje, sólový zpěv, hra na akordeon, sborový zpěv
Škola organizuje : koncerty, přehlídky, výstavy, soutěže
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace