Logo školy

Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní umělecká škola Ořechov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 4
Obec: Ořechov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 44
Ředitel:Mgr. Petr Křivánek
Kontakt na školu Telefon: 737 044 728, 733 533 041
Email: zus.orechov@volny.cz
Web: zusmore.cz
IČ:49461702
RED-IZO:600003451
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Komenského 4
Obec: Ořechov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 44
Kontakt na školu: Telefon: 737 044 728
Fax: 547 225 241
IZO:102191638
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 380
Aktuální počet žáků: 349
Zahájení přijímání nových žáků: 1.6.2020
Ukončení přijímání nových žáků: 6.6.2020
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, centrum
Spádová oblast: obec s rozšířenou působností
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 510, 501 - Modřice - Ořechov autobus, vlak Brno - Modřice S 3
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Provoz zařízení (od - do): dle platného rozvrhu vyučovacích hodin
Vzdělávání
Zaměření/profilace ZUŠ (např. folklór): Hudební obor - klasická, lidová, taneční a jazzová hudba, Taneční, Výtvarný a Literárně dramatický obor - základy znalostí a dovedností v uměleckém projevu a jeho vnímaní
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru, ve výtvarném oboru, v tanečním oboru, v literárně-dramatickém oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: základní studium II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, studium pro dospělé, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium I. stupně, studium pro dospělé, základní studium II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, studium pro dospělé
ZUŠ organizuje v literárně-dramatickém oboru: studium pro dospělé, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na bicí nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv, hra na akordeon, hra na smyčcové nástroje, hra na dechové nástroje, hra na strunné nástroje, hra na klávesové nástroje
Škola organizuje : koncerty, soutěže, výjezdy do zahraničí, přehlídky, výstavy, spolupráce se Základními uměleckými školami Židlochovice a Pohořelice a Musikschule Hohenau - Dolní Rakousko
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, webové stránky, schůzky, e-mailová komunikace