Základní umělecká škola Kroměříž

Základní umělecká škola Kroměříž

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní umělecká škola Kroměříž
Adresa školy: Ulice: Jánská 31
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Ředitel:MgA. Ivona Křivánková
Kontakt na školu Telefon: 573 331 479
Email: zuskm@zuskm.cz
Fax: 573 331 489
Web: www.zuskm.cz
IČ:63414929
RED-IZO:600003604
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Základní umělecká škola

Adresa: Ulice: Jánská 31
Obec: Kroměříž
Kraj: Zlínský
PSČ: 767 01
Kontakt na školu: Telefon: 573 331 479
Fax: 573 331 489
IZO:110026128
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 1520
Aktuální počet žáků: 1520
Zahájení přijímání nových žáků: 11.5.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Spádová oblast: okres
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vzdělávání
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru, ve výtvarném oboru, v tanečním oboru, v literárně-dramatickém oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje v literárně-dramatickém oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na klávesové nástroje, hra na smyčcové nástroje, hra na dechové nástroje, hra na strunné nástroje, hra na bicí nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv, elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba, hra na akordeon
Škola organizuje : koncerty, přehlídky, výstavy, soutěže, výjezdy do zahraničí, Představení
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace