Zde může být obrázek školy.

Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nádražní 4
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Ředitel:Aleš Musil
Kontakt na školu Telefon: 517 348 648
Email: zusvy@zusvy.cz
Web: www.zusvy.cz
IČ:70285829
RED-IZO:600003710
Zřizovatel:Jihomoravský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Nádražní 4
Obec: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 682 01
Kontakt na školu: Telefon: 517 348 648
Fax: 517 334 123
IZO:102807701
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 591
Zahájení přijímání nových žáků: 17.4.2018
Ukončení přijímání nových žáků: 7.9.2018
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Spádová oblast: obec s rozšířenou působností
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Provoz zařízení (od - do): 12.00 - 18.00
Vzdělávání
Zaměření/profilace ZUŠ (např. folklór): tradiční ZUŠ
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru, ve výtvarném oboru, v tanečním oboru, v literárně-dramatickém oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
ZUŠ organizuje v literárně-dramatickém oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na klávesové nástroje, hra na smyčcové nástroje, hra na dechové nástroje, hra na strunné nástroje, hra na bicí nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv, hra na akordeon
Škola organizuje : koncerty, přehlídky, výstavy, soutěže, výjezdy do zahraničí, prázdninový umělecký camp pro veřejnost
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace