Logo školy

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní umělecká škola Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Majakovského 2217/9
Obec: Karviná-Mizerov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 734 01
Ředitel:BcA. Kamil Novák, DiS.
Kontakt na školu Telefon: 596 312 309
Email: info@zuskarvina.cz
Web: www.zuskarvina.cz
IČ:68899092
RED-IZO:600003957
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Majakovského 2217/9
Obec: Karviná-Mizerov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 734 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 312 309
Fax: 596 311 931
IZO:102168954
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 1200
Aktuální počet žáků: 1039
Zahájení přijímání nových žáků: 1.6.2018
Ukončení přijímání nových žáků: 25.9.2018
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum
Spádová oblast: obec
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 512, 511, 520, 519, 514, 517
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Provoz zařízení (od - do): 10-20h
Vzdělávání
Zaměření/profilace ZUŠ (např. folklór): všeobecné zaměření
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: ve výtvarném oboru, v literárně-dramatickém oboru, v hudebním oboru, v tanečním oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, základní studium I. stupně
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium II. stupně, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia
ZUŠ organizuje v literárně-dramatickém oboru: přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na klávesové nástroje, hra na smyčcové nástroje, hra na dechové nástroje, hra na strunné nástroje, hra na bicí nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv, elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba, hra na akordeon
Škola organizuje : koncerty, přehlídky, výstavy, soutěže, výjezdy do zahraničí, Metodické semináře pro učitele klavíru: Klavírní ateliéry, pro učitele EKN: Nová konfrontace, pro učitele TO
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace