Logo školy

Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32
Adresa školy: Ulice: Na Vozovce 32
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Ředitel:Mgr. Filip Hajdu
Kontakt na školu Telefon: 585 427 641
Email: zus-ik@zus-ik.cz
Web: www.zus-ik.cz
IČ:47654236
RED-IZO:600004198
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Na Vozovce 32
Obec: Olomouc
Kraj: Olomoucký
PSČ: 779 00
Kontakt na školu: Telefon: 585 427 641
Fax: 585 751 094
IZO:047654236
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 685
Zahájení přijímání nových žáků: 8.6.2015
Ukončení přijímání nových žáků: 30.9.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Spádová oblast: městská část
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Autobus - 16,27,28 - Svornosti, 12,19,21,26 - Foerstrova pošta; tramvaj - 2,7 Šibeník
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Provoz zařízení (od - do): 7:30 - 19:30
Vzdělávání
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru, v tanečním oboru, v literárně-dramatickém oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, studium pro dospělé, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, studium pro dospělé, základní studium II. stupně, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia
ZUŠ organizuje v literárně-dramatickém oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, studium pro dospělé, základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na dechové nástroje, hra na strunné nástroje, hra na klávesové nástroje, hra na smyčcové nástroje, sólový zpěv, hra na bicí nástroje, hra na akordeon, hra na cimbál
Škola organizuje : koncerty, výjezdy do zahraničí, soutěže, přehlídky
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace