Zde může být obrázek školy.

Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n/O, 1.května 330, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava - Polanka n/O, 1.května 330, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: 1. května 330/160, Polanka nad Odrou
Obec: Ostrava
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 725 25
Ředitel:Mgr. art. Petr Kotek
Kontakt na školu Telefon: 730 181 649
Email: sekretariat@zushs.cz
Web: http://www.zushs.cz
IČ:61989231
RED-IZO:600004350
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: 1.května 330
Obec: Ostrava - Polanka n/O
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 725 25
Kontakt na školu: Telefon: 733 677 889
IZO:102532397
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 485
Aktuální počet žáků: 485
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Spádová oblast: obec
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 46, 76,
Vzdělávání
Zaměření/profilace ZUŠ (např. folklór): Hudba
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: ve výtvarném oboru, v hudebním oboru, v tanečním oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium II. stupně, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na akordeon, sólový zpěv, hra na bicí nástroje, hra na klávesové nástroje, hra na smyčcové nástroje, hra na dechové nástroje, hra na strunné nástroje
Škola organizuje : výstavy, koncerty
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, webové stránky, e-mailová komunikace