Zde může být obrázek školy.

Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní umělecká škola Alfréda Radoka Valašské Meziříčí
Adresa školy: Ulice: Komenského 67
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Ředitel:MgA. Petr Hajdyla
Kontakt na školu Telefon: 571 622 547
Email: info@zus-vm.cz
Web: http://www.zus-vm.cz/
IČ:00851914
RED-IZO:600004465
Zřizovatel:Zlínský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Komenského 67
Obec: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský
PSČ: 757 01
Kontakt na školu: Telefon: 571 622 547
Fax: 571 622 547
IZO:000851914
Základní informace
Zahájení přijímání nových žáků: 12.5.2015
Ukončení přijímání nových žáků: 30.6.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Spádová oblast: obec s rozšířenou působností
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vzdělávání
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v literárně-dramatickém oboru, v tanečním oboru, ve výtvarném oboru, v hudebním oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium I. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin
ZUŠ organizuje v literárně-dramatickém oboru: přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium I. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, základní studium II. stupně
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: hra na klávesové nástroje, hra na strunné nástroje, hra na dechové nástroje, hra na smyčcové nástroje, hra na cimbál, hra na akordeon, skladba, hra na bicí nástroje, elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba, sborový zpěv, sólový zpěv
Škola organizuje : koncerty, přehlídky, výstavy, výjezdy do zahraničí, soutěže
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky