Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3
Adresa školy: Ulice: Panská 3
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Ředitel:Ing. Luděk Šnajdar
Kontakt na školu Telefon: 221 002 111
Email: snajdar@panska.cz
Web: www.panska.cz
IČ:61388866
RED-IZO:600004554
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Panská 3
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 221 002 111
Fax: 221 002 666
IZO:061388866
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 663
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.1.2019 a 6.2.2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019, 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, turniket, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro A, B
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: vz17-18.pdf (730,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, ICT, chemie, fyzika, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, lyžařské a sportovní kurzy, exteriérová cvičení (FTT, KAM), exkurze, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : praxe
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, ruský, německý, všechny obory AJ, na Technickém lyceu i druhý jazyk NJ nebo RJ nebo FJ
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: CISCO, promítačský kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, ve všech učebnách PC s připojením na Internet a dataprojektor, několik učeben interaktivní tabule
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, ICT, filmová a televizní tvorba, technické
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní bufet
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence