Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3
Adresa školy: Ulice: Panská 3
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Ředitel:Ing. Luděk Šnajdar
Kontakt na školu Telefon: 221 002 111
Email: snajdar@panska.cz
Web: www.panska.cz
IČ:61388866
RED-IZO:600004554
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Panská 3
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 221 002 111
IZO:061388866
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 696
Dny otevřených dveří (termín/y): 3. 12. 2022 TL, 10. 12. GST, AVT,
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 13. 4. , 14. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: turniket, videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro A, B
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - přírodovědné, všeobecné - matematické
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, jarmarky a dílny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, lyžařské a sportovní kurzy, exteriérová cvičení (FTT, AVT)
Certifikáty škol: Fakultní škola ČVUT FEL, UK MATFYZ, UK přírodověda
Domácí spolupráce : praxe
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, všechny obory AJ, na Technickém lyceu i druhý jazyk NJ nebo RJ nebo FJ
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Heuréka (MFF UK)
Specifické formy podpory žákům: školní poradenské centrum - psycholog, výchovný poradce, metodik prevence
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: CISCO, promítačský kurz AutoCad
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, ve všech učebnách PC s připojením na Internet a dataprojektor, několik učeben interaktivní tabule, 130 tabletů
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, technické, taneční, programování/robotika, Klub mladého diváka, filmový klub
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní bufet
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka