Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3
Adresa školy: Ulice: Panská 3
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Ředitel:Ing. Luděk Šnajdar
Kontakt na školu Telefon: 221 002 111
Email: snajdar@panska.cz
Fax: 221 002 666
Web: www.panska.cz
IČ:61388866
RED-IZO:600004554
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Panská 3
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 221 002 111
Fax: 221 002 666
IZO:061388866
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 663
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.1.2019 a 6.2.2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4. 2019, 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, turniket, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro A, B
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: vz17-18.pdf (730,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, lyžařské a sportovní kurzy, exteriérová cvičení (FTT, KAM), tématické/projektové dny, jarmarky a dílny, výlety
Domácí spolupráce : praxe
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: všechny obory AJ, na Technickém lyceu i druhý jazyk NJ nebo RJ nebo FJ , anglický, německý, ruský, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: CISCO, promítačský kurz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: ve všech učebnách PC s připojením na Internet a dataprojektor, několik učeben interaktivní tabule, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, technické, ICT, filmová a televizní tvorba
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní bufet
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace