Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22
Adresa školy: Ulice: Hellichova 22
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Ředitel:Ing. Radek Blahák
Kontakt na školu Telefon: 257 312 390
Email: info@graficka-praha.cz
Web: www.graficka-praha.cz
IČ:70837783
RED-IZO:600004562
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Hellichova 22
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 312 390
Fax: 257 312 390
IZO:000638595
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 255
Dny otevřených dveří (termín/y): středa v prvním úplném týdnu měsíce října a února
Forma přijímacího řízení: talentová , bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Přijímací zkoušky z předmětů: obecná historie a dějiny výtvarné kultury, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 7.-8.1.2015; 12.-13.1.2015;
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram.:12,20,22
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče, přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, dějepis, chemie, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, výstavy, prezentace na veletrzích, zahraniční studijní pobyty, soutěže
Zapojení ve specifických programech : výtvarné soutěže, účast na společensky prospěšných akcích (např. pro hluchoslepé) ...
Domácí spolupráce : Klub přátel školy z řad rodičů, odborná praxe ve 2. a 3. ročníku
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: nepovinně latinský (obor Konzervátorství a restaurátorství), španělský, německý, anglický, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: konzultace, individuální přístup
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Místo pro trávení volného času: respirium, studovna/knihovna
V blízkosti školy: výstavní síně
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, třídní schůzky
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Hellichova 22
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 312 390
Fax: 257 312 390
IZO:110025962
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 160
Aktuální počet studentů: 135
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 66
Dny otevřených dveří (termíny): středa první úplný týden v únoru
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: talentová, pohovor, test (výběr z možností)
Termín přijímacích zkoušek: polovina června daného roku
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram 12,20,22
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Snížené školné: na základě studijních výsledků
Přípravné kurzy pro uchazeče: ano
Charakteristika školy
Zaměření: grafický design, užitá fotografie a média, restaurování tiskovin, tisková a vydavatelská produkce
Speciálně vybavené odborné učebny: 5 grafických studií, odborné učebny a dílny v nadstandardní úrovni
Specifické akce školy (pravidelné): tematické/projektové dny, exkurze, odborné stáže, sportovní dny, plesy, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, odborná výuka v některých zaměřeních probíhá i na odborných pracovištích institucí profesního zázemí (zaměření restaurování tiskovin)
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin, zaměření 01 Propagační grafika, 02 Knižní grafika, 03 Fotografická tvorba a média
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy podpory studentům: konzultace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna
Ubytování: ano
Stravování: ano