Logo školy

Evangelikální teologický seminář - Vyšší odborná škola teologická a sociální

Škola / charakteristika školy
Název školy:Evangelikální teologický seminář - Vyšší odborná škola teologická a sociální
Adresa školy: Ulice: Stoliňská 2417
Obec: Praha 9 - Horní Počernice
Kraj: Praha
PSČ: 193 00
Ředitel:Ing. Miloš Poborský
Kontakt na školu Telefon: 281 921 734
Email: info@etspraha.cz
Web: www.etspraha.cz
IČ:41690184
RED-IZO:600004571
Zřizovatel:Církev bratrská
Typ zřizovatele:Církev
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Stoliňská 2417
Obec: Praha 9 - Horní Počernice
Kraj: Praha
PSČ: 193 00
Kontakt na školu: Telefon: 281 921 734
IZO:110026021
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Aktuální počet studentů: 54
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 31
Dny otevřených dveří (termíny): online kdykoliv
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), pohovor
Termín přijímacích zkoušek: 9.6.2021
Bezbariérový přístup: ano, zcela
Umístění školy v obci: periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, parkování u školy
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro B; autobusová zastávka Slatiňanská (204;224)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Roční školné v Kč: 8000
Snížené školné: sociální stipendium
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Koncepce školy: koncepce.pdf (152,2 KB)
Školní řád: školní řád.pdf (320,2 KB)
Poslední výroční zpráva: 2019-20_Vyrocni__zprava_reditele_ETS.pdf (247,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: teologické, pastorační a sociální
Speciálně vybavené odborné učebny: počítačová místnost, konferenční místnost, knihovna
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, Bohoslužby a koncerty
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Pastorační a sociální práce; Pastorační a sociální práce; Teologická a pastorační činnost
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, hebrejština, řečtina
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy podpory studentům: kariérový poradce, spirituál, pedagogická intervence
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
Ubytování: ano
Stravování: ne