Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3
Adresa školy: Ulice: Hellichova 3
Obec: Praha 1 - Malá Strana
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Ředitel:PhDr. Zuzana Wienerová
Kontakt na školu Telefon: 257 404 812,72
Email: gjn@gjn.cz
Web: www.gjn.cz
IČ:70872767
RED-IZO:600004589
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Hellichova 3
Obec: Praha 1 - Malá Strana
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 404 811
IZO:110001656
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 880
Aktuální počet žáků: 597
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.11., 10.1.
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 16. a 17.4. (šestileté obory), 12. a 15.4. (čtyřletý obor)
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 12, 15, 20, 22, 23
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, knihovna, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, plesy, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost, Bohatá mimoškolní činnost sportovní i kulturní.
Zapojení ve specifických programech : Dofe
Certifikáty škol: LabelFrancEducation
Domácí spolupráce : Fakultní škola MFF UK, Přf UK, FF UK, partnerská škola VŠCHT, smlouva s Učitelem naživo, spolupráce s IFP a LFP
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, ruský, anglický, německý, španělský, latinský, japonština (nepovinně)
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, windsurfing, turistika, cyklistický kurz, vodácký kurz, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup, možnost individuálních vzdělávacích programů pro talentované i žáky s potřebou podpory
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, kariérový poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, přírodovědné, taneční, literárně-dramatické, hudební
Místo pro trávení volného času: zastřešené atrium školy, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, sport, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy