Zde může být obrázek školy.

Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7

Škola / charakteristika školy
Název školy:Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7
Adresa školy: Ulice: Josefská 7
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Ředitel:Mgr. Tomáš Ledvinka
Kontakt na školu Telefon: 257 289 441
Email: info@malgym.cz
Web: www.malgym.cz
IČ:63109662
RED-IZO:600004597
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Josefská 7
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 289 442
Fax: 257 289 460
IZO:063109662
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, knihovna, biologie, chemie, ICT, zeměpis, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, jiné
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, ruský, německý, anglický, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva