Zde může být obrázek školy.

Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7

Škola / charakteristika školy
Název školy:Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7
Adresa školy: Ulice: Josefská 7
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Ředitel:Mgr. Tomáš Ledvinka
Kontakt na školu Telefon: 257 289 441
Email: info@malgym.cz
Web: www.malgym.cz
IČ:63109662
RED-IZO:600004597
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Josefská 7
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 118 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 289 442
IZO:063109662
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna, ICT, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, jiné, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, španělský, ruský, latinský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, hudební
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, školmí časopis/newsletter, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva