Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18
Adresa školy: Ulice: Masná 18
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Ředitel:Ing. Josef Ineman
Kontakt na školu Telefon: 236 075 613
Email: info@spsdmasna.cz
Web: www.spsdmasna.cz
IČ:70837899
RED-IZO:600004643
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Masná 18
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 315 470
Fax: 222 317 737
IZO:000638293
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 780
Aktuální počet žáků: 615
Dny otevřených dveří (termín/y): 27. listopadu 2018, 24. ledna 2019, vždy od 17 hodin
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Stanice metra: Náměstí republiky,Staroměstská, železniční stanice: Masarykokovo nádraží, Hlavní nádraží, zastávky MHD: Náměstí republiky, Dlouhá třída, autobusové nádraží: Florenc.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, cizí jazyky, zeměpis, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, exkurze, sportovní dny, Soutěž v odborných prezentacích Studentská konference, Adaptační kurz pro studenty 1. ročníku, Fotografická soutěž na tvorbu školního kalendáře., adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Projekt Zelená škola (třídění odpadu,recyklace elektrozařízení, baterií...).
Domácí spolupráce : Škola se zaměřuje na úzkou spolupráci s firmami (exkurze, stáže, odborné praxe, semináře, spolupráce na učebních osnovách...), současně je členem různých profesních svazů.
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: Sportovní kurz se zaměřením na cyklistiku, softbal, kopanou. Pravidelná účast na střdoškolských sportovních soutěžích., vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Ve škole na plný úvazek působí školní psycholožka. Vybraní žáci se zúčastňují Sředoškolské odborné činnosti, olympiád středních škol a dalších převážně tematicky zaměřených soutěží.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: Osvědčení podle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.(odborná způsobilost v elektrotechnice)., kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Síťové připojení k internetu ve všech učebnách, wifi v celé škole.
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, Klub mladého diváka(divadlo), Filmový klub,, technické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Masná 18
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 315 470
Fax: 222 317 737
IZO:110036450
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 240
Aktuální počet studentů: 110
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 50
Dny otevřených dveří (termíny): 27.11.208, 24. 1. 2019 vždy od 17 hodin
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD č. 294
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: Na základě prospěchu nebo sociálního znevýhodnění.
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: jazykové, počítačové, automobilní, fiktivní firma, strojní laboratoř
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, odborné stáže, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Obory vzdělání: Dopravní logistika a obchod, Diagnostika silničních vozidel
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ano