Zde může být obrázek školy.

Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12
Adresa školy: Ulice: Křemencova 12
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Ředitel:Ing. Jiří Zajíček
Kontakt na školu Telefon: 222 924 444,22
Email: info@mssch.cz
Web: http://www.mssch.cz
IČ:70837902
RED-IZO:600004678
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Křemencova 12
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 116 28
Kontakt na školu: Telefon: 222 924 444
Fax: 222 924 499
IZO:000638307
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 373
Dny otevřených dveří (termín/y): 7.11.2018, 4.12. 2018, 10.1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 1. termín- 12.4. 2019 , 2.- termín 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech : Ekoškola, Responsible Care, Studentská odborná činnost
Domácí spolupráce : Svaz chemického průmyslu, Česká chemická společnost, VŠCHT Praha, Přírodovědecká fakulta UK
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistický kurz
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholožka dochází z PPP pro Prahu 1,2,4
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přehled absence
ŠJ
Adresa: Ulice: Křemencova 12
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 116 28
Kontakt na školu: Telefon: 222 924 444
Fax: 222 924 499
IZO:102501424