Zde může být obrázek školy.

Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12
Adresa školy: Ulice: Křemencova 12
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Ředitel:Ing. Jiří Zajíček
Kontakt na školu Telefon: 222 924 444,22
Email: info@mssch.cz
Web: http://www.mssch.cz
IČ:70837902
RED-IZO:600004678
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Křemencova 12
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 116 28
Kontakt na školu: Telefon: 222 924 444
Fax: 222 924 499
IZO:000638307
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 363
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.11.2020, 1.12.2020,7.1.2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4. 2021 , 13.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, fyzika, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech : Ekoškola, Responsible Care, Studentská odborná činnost, ECTN (Projekt byl ukončen a nahrazen projektem EC2E2N),Šablony II, Erasmus+,Trebnitz
Certifikáty škol: DofE, Ekoškola
Domácí spolupráce : Svaz chemického průmyslu, Česká chemická společnost, VŠCHT Praha, Přírodovědecká fakulta UK, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Ústav chemických procesů AV ČR, Fyzikální ústav AV ČR, Ústav makromolekulární chemie AV
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: Školní poradenské pracoviště ve spolupráci s PPP Praha1
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholožka dochází z PPP pro Prahu 1,2,4
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přehled klasifikace, přehled absence
ŠJ
Adresa: Ulice: Křemencova 12
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 116 28
Kontakt na školu: Telefon: 222 924 444
Fax: 222 924 499
IZO:102501424