Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287
Adresa školy: Ulice: Betlémská 4
Obec: Praha 1 - Staré Město
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Ředitel:Ing. Miroslav Žilka, CSc.
Kontakt na školu Telefon: 222 220 007
Email: reditel@betlemska.cz
Web: www.betlemska.cz
IČ:70872589
RED-IZO:600004686
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Betlémská 4
Obec: Praha 1 - Staré Město
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 221 403
IZO:110032641
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 400
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.10.2018, 01.12.2018,10.1.2019,6.2.2019
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: dle mšmt
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, turniket
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro A,B, tramvaje 22,18,17
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 130
Vstup do školy umožněn od: ulice Betlémská
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: od budoucího zaměstnance
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), ledová plocha, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, exkurze, zimní a letní výcvikové kurzy tělesné výchovy
Certifikáty škol: ECDL, CUSCO, Autodesk Academia, CNC programování
Domácí spolupráce : víc než 150 spolupracujících firem
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, bruslení, lyžování, posilovna, stolní tenis, floorball, basketbal
Specifické formy podpory žákům: výchovná poradkyně pro slabší, nadané a sociálně zněvýhodněné žáky,PUP, preventista
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, IT certifikace, modelování - CAD, ECDL, CISCO, CNC
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, technické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí, sport, divadla, kina
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
ŠJ
Adresa: Ulice: Betlémská 4
Obec: Praha 1 - Staré Město
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 220 007
IZO:110032659