Zde může být obrázek školy.

Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 36
Adresa školy: Ulice: Jindřišská 36
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Ředitel:Mgr. Jana Drake
Kontakt na školu Telefon: 224 239 061
Email: info@gpjp.cz
Web: www.gpjp.cz
IČ:60449004
RED-IZO:600004694
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jindřišská 36
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 239 061
IZO:060449004
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 660
Aktuální počet žáků: 591
Dny otevřených dveří (termín/y): 3.12.2020, 21.1.2021
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: cizí jazyk, matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. - 15. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro A,B,C - Můstek, Nám. Republiky, Hlavní nádraží, tramvaj 9,24,14,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:50
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, cizí jazyky, chemie, knihovna, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, adaptační kurzy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, exkurze, plesy
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, španělský, francouzský, anglický, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, cyklistický kurz, lyžování, turistika, bruslení, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Zvol si info (Zvol si info), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Elixír do škol (Nadace ČS), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Světová škola (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: pro žáky se SVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, jazykové, sportovní, přírodovědné, šachy
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování