Zde může být obrázek školy.

Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22

Škola / charakteristika školy
Název školy:Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22
Adresa školy: Ulice: Štěpánská 22
Obec: Praha 1 - Nové Město
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Ředitel:PaedDr. Milan Štěrba
Kontakt na školu Telefon: 221 421 933
Email: agstepanska@agstepanska.cz
Web: www.agstepanska.cz
IČ:70872503
RED-IZO:600004708
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Štěpánská 22
Obec: Praha 1 - Nové Město
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 221 421 933
Fax: 222 232 146
IZO:110001630
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 420
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, všeobecné studijní předpoklady, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: centrum Prahy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50 hod.
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: UčPlán ŠVP AG od 2017-09-01.pdf (116,6 KB)
Školní řád: Školní řád 2017-12- 15 finální.pdf (154,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2016-17_tisk.pdf (4918,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, biologie, ICT, fyzika, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech : Zelená škola (REMA systém)
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, latinský, francouzský, německý, anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická)