Zde může být obrázek školy.

Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy

Škola / charakteristika školy
Název školy:Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy
Adresa školy: Ulice: Štěpánská 614/22, Nové Město
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Ředitel:PaedDr. Milan Štěrba
Kontakt na školu Telefon: 221 421 933
Email: agstepanska@agstepanska.cz
Web: www.agstepanska.cz
IČ:70872503
RED-IZO:600004708
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Štěpánská 614/22, Nové Město
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu: Telefon: 221 421 933
IZO:110001630
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 420
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: centrum Prahy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55 hod.
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy:
Školní vzdělávací program: UčPlán ŠVP AG od 2017-09-01.pdf (116,6 KB)
Školní řád: Školní řád 2017-12- 15 finální.pdf (154,8 KB)
Poslední výroční zpráva: vz19.pdf (653,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, biologie, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, adaptační kurzy, plesy, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Zapojení ve specifických programech : Zelená škola (REMA systém)
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský, latinský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Adresa: Ulice: Školská 685/15, Nové Město
Obec: Praha 1
Kraj: Praha
PSČ: 110 00
Kontakt na školu:
IZO:000334227