Logo školy

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 2, Botičská 1
Adresa školy: Ulice: Botičská 1
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 128 00
Ředitel:Mgr. Stanislav Luňák
Kontakt na školu Telefon: 224 920 848
Email: gybot@gybot.cz
Web: www.gybot.cz
IČ:61388106
RED-IZO:600004724
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Botičská 1
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 128 01
Kontakt na školu: Telefon: 224 920 848
Fax: 224 920 589
IZO:000334677
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 390
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. 10. 2018; 21. 1. 2019 15:00 - 18:00
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk, test z přírodopisu, chemie a fyziky
Termín přijímacích zkoušek: duben, dle legislativy
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 24, 7, 18, 3, 17, 6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: Školní řád 2018-2019.pdf (669,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva za 2017-2018 def.docx (153,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, chemie, biologie, knihovna, dějepis, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, adaptační kurzy
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, , španělský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, cyklistický kurz, bruslení
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, ICT, sportovní, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, technické, programování/robotika, chovatelské
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště, herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, e-omluvenka, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva