Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie Vinohradská

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie Vinohradská
Adresa školy: Ulice: Vinohradská 38
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:RNDr. Milan Macek, CSc.
Kontakt na školu Telefon: 224 255 121
Email: info@oavin.cz
Web: www.oavin.cz
IČ:61386774
RED-IZO:600004775
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Vinohradská 38
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 255 121
Fax: 222 519 529
IZO:000283762
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 480
Dny otevřených dveří (termín/y): 10. 12. 2018 a 14. 1. 2019
Forma přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: travaje, metro
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, Turistické dny
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, cykloturistika, lyžování, turistika
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika)
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-nástěnka