Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie Vinohradská

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie Vinohradská
Adresa školy: Ulice: Vinohradská 38
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:RNDr. Milan Macek, CSc.
Kontakt na školu Telefon: 224 255 121
Email: info@oavin.cz
Web: www.oavin.cz
IČ:61386774
RED-IZO:600004775
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Vinohradská 38
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 255 121
IZO:000283762
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 519
Dny otevřených dveří (termín/y): 5. 12. 2022 a 9. 1. 2023
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Přijímací zkoušky z předmětů:
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: travaje, metro
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, Turistické dny, sportovní dny, výlety, plesy, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, cykloturistika, lyžování, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: doučování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, výtvarné (např. malování, keramika)
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-nástěnka, přehled absence