Logo školy

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30
Adresa školy: Ulice: Ječná 30
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:Ing. Bc. et Bc. Ondřej Mandík ING-PAED IGIP
Kontakt na školu Telefon: 224 941 469
Email: mandik@spsejecna.cz
Web: www.spsejecna.cz
IČ:61385301
RED-IZO:600004783
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Ječná 30
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 121 36
Kontakt na školu: Telefon: 224 941 469
Fax: 224 942 066
IZO:000638374
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 870
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.listopadu (pondělí) od 14:30 do 17:30. 11.prosince (úterý) od 14:30 do 17:30. 10.ledna (čtvrtek) od 14:30 do 17:30.
Forma přijímacího řízení:
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro C / I.P. Pavlova, Metro B / Karlovo náměstí
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 160
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče, přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, jiné
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, Vědecké soutěže, odborné semináře programování a robotiky, sportovní soutěže, atd., výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech : Microsoft academy, Cisco academy, Oracle academy, SafetyInternet, a mnoho dalších...
Certifikáty škol: Oracle Academy Institution Member
Domácí spolupráce : Fakultní škola Fakulty elektrotechnické ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT, Partnerská škola ČEZ a mnoho dalších...
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Specifické formy podpory žákům: Speciální program pro talentované žáky od 2. ročníku.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly, Zkouška elektrotechnické způsobilosti dle vyhlášky 50/1978 Sb., IT certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Školní 3D tiskárny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, technické
Místo pro trávení volného času: herna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Ječná 30
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 121 36
Kontakt na školu: Telefon: 224 941 469
Fax: 224 942 066
IZO:150045379
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 17 až 23 Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano