Zde může být obrázek školy.

Arcibiskupské gymnázium

Škola / charakteristika školy
Název školy:Arcibiskupské gymnázium
Adresa školy: Ulice: Korunní 2
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek
Kontakt na školu Telefon: 226 211 200
Email: gymnazium@arcig.cz
Web: www.arcig.cz
IČ:44846738
RED-IZO:600004791
Zřizovatel:Arcibiskupství pražské
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Korunní 2
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 251 877
IZO:044846738
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 530
Aktuální počet žáků: 522
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.12.2022; 10.1.2023
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, náboženství, dějepis, zeměpis, výtvarná výchova, hudební výchova, biologie, studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 17. + 18. 4. 2023; 19. + 20. 4. 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Náměstí Míru - tramvaj 22, 16, 4, 10, metro A
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8,15 hod.
Roční školné v Kč: 12000
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, fyzika, výtvarná výchova, biologie, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, exkurze, jarmarky a dílny, Agora - diskusní program s externími hosty; AGitace - prezentace VŠ absolventy
Zapojení ve specifických programech : ne
Domácí spolupráce : Pedagogická fakulta UK, Přírodovědecká fakulta UK, Filozofická fakulta UK
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, španělský, anglický, latina
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Plán učitelské podpory v souladu s Vyhláškou o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Použití mobilních telefonů
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), programování/robotika, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, ZUŠ, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace, přihlašování na akce
Dům dětí a mládeže
Adresa: Ulice: Korunní 2
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 251 877
IZO:181038234
Středisko volného času
Druh střediska volného času: DDM
Bezbariérový přístup: ne
Umístění v obci: centrum
Spádová oblast: obec
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Náměstí Míru - tramvaj 22, 10, 16, 4, metro A
Provoz zařízení (od - do): 7,00-18,00 hod.
Nabídka činností o víkendu: ne
Převaha nabídky pro: mládež
Uskutečňované formy zájmového vzdělávání: pravidelná zájmová
Zaměření pravidelné činnosti na oblasti zájmového vzdělávání: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné
Úplata za kroužky za školní rok (od - do v Kč): 500 - 800 Kč
Přístup k PC a internetu: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky
Školní klub
Adresa: Ulice: Korunní 2
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 251 877
IZO:181016419
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 14,00 - 18,00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky