Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie, ŠKOLA 2000, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie, ŠKOLA 2000, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Ječná 30
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:Ing. Marie Markvartová
Kontakt na školu Telefon: 224 941 979
Email: soa.skola2000@seznam.cz
Web: http://www.dalkovestudium.cz
IČ:25081012
RED-IZO:600004813
Zřizovatel:PhDr. Jana Havelková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Ječná 30
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 941 979
IZO:110001664
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: distanční
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 61
Dny otevřených dveří (termín/y): Průběžně na základě dohody
Forma přijímacího řízení: pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro C, B
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Začátek první vyučovací hodiny: 14:00
Roční školné v Kč: 24000
Rozšířené informace o ročním školném: Škola poskytuje slevy s ohledem na studijní výsledky
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Přítomnost specialistů: výchovný poradce
Služby žákům
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka