Zde může být obrázek školy.

Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola ekonomická se sportovním zaměřením, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Vinohradská 38
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:Mgr. Tomáš Vytřísal
Kontakt na školu Telefon: 222 518 149
Email: kancelar@sses.cz
Web: www.sses.cz
IČ:25127098
RED-IZO:600004848
Zřizovatel:RNDr. František Fremuth
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Vinohradská 38
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 518 149
Fax: 222 517 510
IZO:045268983
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 131
Dny otevřených dveří (termín/y): individuálně po tel. domluvě
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4.2019
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro A. tram 16,10, 4, 22, 13, 11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Roční školné v Kč: 26000
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, plesy, exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost platby/přehled zaplacení, e-omluvenka