Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy
Adresa školy: Ulice: Ječná 33
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:Mgr. Marie Šiková
Kontakt na školu Telefon: 224941578
Email: skolajecna@skolajecna.cz
Web: www.skolajecna.cz/soss/
IČ:45768561
RED-IZO:600004902
Zřizovatel:Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Ječná 33
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 942 178
IZO:045768561
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 177
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, turniket, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: TRAM 10,16,6,22,23,4, Metro B, C
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 70
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 2000
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, literárně-dramatické, chovatelské
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace