Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola sociální svaté Zdislavy
Adresa školy: Ulice: Ječná 33
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:Mgr. Marie Šiková
Kontakt na školu Telefon: 224941578
Email: skolajecna@skolajecna.cz
Web: www.skolajecna.cz/soss/
IČ:45768561
RED-IZO:600004902
Zřizovatel:Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Ječná 33
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 942 178
Fax: 224 942 179
IZO:045768561
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 177
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, turniket, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: TRAM 10,16,6,22,23,4, Metro B, C
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 70
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 2000
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, besídky/akademie
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), chovatelské
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, školní informační systém, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace