Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3, Žižkovo náměstí 1
Adresa školy: Ulice: Žižkovo náměstí 1
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:Mgr. Pavel Kovářík
Kontakt na školu Telefon: 222 728 255
Email: info@sups.cz
Web: www.sups.cz
IČ:61388025
RED-IZO:600004945
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Žižkovo náměstí 1
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 728 255
Fax: 222 728 269
IZO:000312835
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Forma přijímacího řízení: pohovor, test (výběr z možností), ústní , talentová , test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 5, 9, 26
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 260
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, dějepis, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): třítýdenní praxe, plenéry v ČR i zahraničí, exkurze, návštěvy kulturních akcí, plesy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Žižkovo náměstí 1
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 728 255
Fax: 222 728 269
IZO:110026055
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 5, 9, 26
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 260