Logo školy

Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 4, Písnická 760
Adresa školy: Ulice: Písnická 760
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Ředitel:Mgr. Bc. Julius Kolín
Kontakt na školu Telefon: 241 712 754
Email: info@gpisnicka.cz
Web: www.gpisnicka.cz
IČ:60444916
RED-IZO:600005046
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Písnická 760
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 712 754
IZO:108029310
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 346
Dny otevřených dveří (termín/y): viz www.gpisnicka.cz
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: viz www.gpisnicka.cz
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Přípravné kurzy:
Poslední výroční zpráva: VZ 2020-2021.pdf (422,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, chemie, výtvarná výchova, biologie, fyzika, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, plesy, výlety, besídky/akademie, exkurze, tematické zájezdy domácí i zahraniční
Domácí spolupráce : MFF UK Praha, PřF UK Praha
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Elixír do škol (Nadace ČS), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Studentská Agora (Agora CE)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: ICT
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-nástěnka, přehled klasifikace