Logo školy

Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 4, Písnická 760
Adresa školy: Ulice: Písnická 760
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Ředitel:RNDr. Josef Herout
Kontakt na školu Telefon: 241 712 754
Email: info@gpisnicka.cz
Web: www.gpisnicka.cz
IČ:60444916
RED-IZO:600005046
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Písnická 760
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 712 754
Fax: 241 712 754
IZO:108029310
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 340
Dny otevřených dveří (termín/y): viz www.gpisnicka.cz
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: viz www.gpisnicka.cz
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Přípravné kurzy:
Poslední výroční zpráva: VZ-2017-2018.pdf (278 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, výtvarná výchova, cizí jazyky, ICT, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, adaptační kurzy, besídky/akademie, sportovní dny, tematické zájezdy domácí i zahraniční, návštěvy kulturních akcí, plesy, exkurze
Domácí spolupráce : MFF UK Praha, PřF UK Praha
Mezinárodní spolupráce: sportovní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-omluvenka, přehled klasifikace, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva