Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500
Adresa školy: Ulice: Konstantinova 1500
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Ředitel:RNDr. Jan Peřina
Kontakt na školu Telefon: 272 941 932
Email: perina@gymnazium-opatov.cz
Web: www.gymnazium-opatov.cz
IČ:49366629
RED-IZO:600005208
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Konstantinova 1500
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 941 932
Fax: 272 941 716
IZO:049366629
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 640
Aktuální počet žáků: 592
Dny otevřených dveří (termín/y): 19.11.2018 v 17:30 hod., 21.1.2018 v 17:30 hod.
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecný přehled + anglický jazyk
Termín přijímacích zkoušek: čtyřleté studium: 1. kolo: 1. termín - 12.4.2019, 2. termín - 15.4.2019, osmileté studium: 1. kolo: 1. termín - 16.4.2019, 2. termín - 17.4.2019, náhradní termín pro oba obory: 1. termín - 13.5.2019, 2. termín - 14.5.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7:40 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, ICT, chemie, biologie, fyzika, výtvarná výchova, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, adaptační a stmelovací kurzy,Divadelní festival, Týden poezie, Imatrikulace, Festival Jeden svět, návštěvy jednání v PS,soudní jednání, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Primární prevence
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, v nabídce je i ruský jazyk a španělský jazyk, zatím byly pouze zvoleny jako volitelné předměty, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, sportovní kurz (kolektivní hry), lyžování, cyklistický kurz
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Otevřená věda (AV ČR), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, možnost využití internetu ve všech třídách (odborné i kmenové učebny)
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, přehled absence
ŠJ
Adresa: Ulice: Konstantinova 1500
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 941 932
Fax: 272 941 716
IZO:102425523
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 30 - 34,- Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano