Zde může být obrázek školy.

Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Vrbova 1233
Obec: Praha 4 - Braník
Kraj: Praha
PSČ: 147 00
Ředitel: PhDr. Karel Vratišovský, MBA
Kontakt na školu Telefon: 241 001 711
Email: info@ssgh.cz
Fax: 241 001 788
Web: www.ssgh.cz
IČ:25097547
RED-IZO:600005216
Zřizovatel:Ing. Tomáš Kadlec
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Vrbova 1233
Obec: Praha 4 - Braník
Kraj: Praha
PSČ: 147 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 001 711
Fax: 241 001 788
IZO:108029417
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet žáků: 1990
Aktuální počet žáků: 1700
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.1.2017, 31.1.2017, 14.2.2017, 23.2.2017, 28.3.2017
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů:
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus 196 nebo 197 do stanice Ve Studeném; autobus 196 do stanice Vrbova
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:10
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Stipendium: prospěchové, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, účast na odborných gastrosoutěžích, odborné kurzy - např. barmanský kurz, odborné přednášky s celebritami z oblasti gastronomie exkurze zaměřené na gastronomii a turismus, tématické/projektové dny, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Nadační fond Cesta ke vzdělání (partnerské školy v USA a Číně)
Domácí spolupráce : v rámci odborné přípravy - spolupráce s čtyř a pětihvězdičkovými hotely a restauracemi, např. Holiday Inn Prague Congress Center, Café Imperial, Alcron v hotelu Radisson Blu, Clarion, účast na soutěžích např. Gastro Junior
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup a aktivní zapojení žáků do výuky, ve škole působí výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog, individuální péče věnovaná dysgrafikům a dyslektikům
Nabídka dalšího vzdělávání: Škola má autorizaci pro dílčí kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu., kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: odborné kurzy (barman, barista, carving, animátor...), jazykové
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny se stolními fotbálky a jídelními a nápojovými automaty
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická)