Zde může být obrázek školy.

Střední škola managementu a služeb a Základní škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola managementu a služeb a Základní škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Ve Lhotce 814/2, Kamýk
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Ředitel:Ing. Tamara Krčmářová
Kontakt na školu Telefon: 272 099 614
Email: sousos@sousos.cz
Web: www.sousos.cz
IČ:25140493
RED-IZO:600005275
Zřizovatel:RNDr. Jaroslav Krčmář
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Schulhoffova 844
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu:
IZO:181066173
Střední škola
Adresa: Ulice: Schulhoffova 844
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 099 614
Fax: 272 099 611
IZO:110001648
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 1095
Aktuální počet žáků: 420
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.10.,2.11.,23.11.2021, 11.1.2022, 25.1.2022
Forma přijímacího řízení: talentová , písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C, autobus 177,203
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 19000
Rozšířené informace o ročním školném: školné od 17 000,- do 19 000,-
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - sportovní, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka
ŠJ
Adresa: Ulice: Schulhoffova 844
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 099 611
Fax: 272 941 480
IZO:150006179