Zde může být obrázek školy.

MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Machkova 1646/II
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Ředitel:Ing. Monika Hrubešová
Kontakt na školu Telefon: 267 910 638
Email: hrubesovam@skolamichael.cz
Web: www.skolamichael.cz
IČ:25607375
RED-IZO:600005364
Zřizovatel:Michael Art School, spol. s r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Machkova 1646/II
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 267 910 638
Fax: 267 911 737
IZO:108029344
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 526
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. 9. 2022, 6. 10. 2022, 20. 10. 2022, 24. 11. 2022, 25. 1. 2023, 15. 2. 2023
Forma přijímacího řízení: talentová , pohovor, test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: uchazeči o studium uměleckých oborů konají talentovou zkoušku, nikoli jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky, český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: umělecké obory Filmová tvorba, Fotografie a nová média, Grafický design, Design interiéru - leden 2023, neumělecký obor Management a produkce - duben 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 125, 165, 177, 181, 182
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Rozšířené informace o ročním školném: varianty základ, chytrá volba, premium, viz webové stránky školy
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Skolni-rad-SS-aktualizace-18_10_2021.pdf (867 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, cizí jazyky, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): Festmichael, Čtení ve vlaku, výlety, besídky/akademie, exkurze, plesy, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, zahradní slavnosti, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+
Domácí spolupráce : Akreditace Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (2021 - 2027)
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: žáci se SVP, nadaní žáci, zdravotně znevýhodnění žáci, cizinci
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: pravidelné informace ze strany vedení školy, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Machkova 1646/II
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 267 910 638
Fax: 267 911 737
IZO:181026481
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 180
Aktuální počet studentů: 120
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 42
Dny otevřených dveří (termíny): 17. 3., 21. 4., 19. 5., 26. 5. 2022
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: pohovor, talentová
Termín přijímacích zkoušek: 14. 6. 2022
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 125, 165, 197, 154, 203, 170
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Roční školné v Kč: 38000
Snížené školné:
Stipendium: prospěchové
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: Filmová tvorba, Scenáristika a mediální komunikace, Produkce, Fotografická tvorba, Grafický design, Design interiéru,
Speciálně vybavené odborné učebny: fotografické ateliéry, filmové ateliéry, grafické ateliéry, střižny, zvukové studio, animační studio, učebny PC, MAC, školní kino, interaktivní tabule, projektory,
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, plesy, exkurze, Festmichael, festival Čtení ve vlaku, výstavy prací studentů, návštěvy kulturních akcí
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, spolupráce na reklamních projektech firem, práce na reálných zakázkách, práce na reálných zakázkách formou výběrového řízení
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Multimediální tvorba v reklamě. Zaměření: Filmová tvorba, Scenáristika a mediální komunikace, Produkce, Fotografická tvorba, Grafický design, Design interiéru,
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ano