Zde může být obrázek školy.

MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Machkova 1646/II
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Ředitel:Ing. Monika Hrubešová
Kontakt na školu Telefon: 267 910 638
Email: hrubesovam@skolamichael.cz
Web: www.skolamichael.cz
IČ:25607375
RED-IZO:600005364
Zřizovatel:Michael Art School, spol. s r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Machkova 1646/II
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 267 910 638
IZO:108029344
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 526
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. 9. 2022, 6. 10. 2022, 20. 10. 2022, 24. 11. 2022, 25. 1. 2023, 15. 2. 2023
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), pohovor, talentová , písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk, uchazeči o studium uměleckých oborů konají talentovou zkoušku, nikoli jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky
Termín přijímacích zkoušek: umělecké obory Filmová tvorba, Fotografie a nová média, Grafický design, Design interiéru - leden 2023, neumělecký obor Management a produkce - duben 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 125, 165, 177, 181, 182
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Rozšířené informace o ročním školném: varianty základ, chytrá volba, premium, viz webové stránky školy
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Skolni-rad-SS-aktualizace-18_10_2021.pdf (867 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, knihovna, výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, plesy, adaptační kurzy, besídky/akademie, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, exkurze, Festmichael, Čtení ve vlaku
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+
Domácí spolupráce : Akreditace Erasmus v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (2021 - 2027)
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: žáci se SVP, nadaní žáci, zdravotně znevýhodnění žáci, cizinci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, školní psycholog, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, e-mailová komunikace s učiteli, pravidelné informace ze strany vedení školy
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Machkova 1646/II
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 267 910 638
IZO:181026481
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 180
Aktuální počet studentů: 120
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 42
Dny otevřených dveří (termíny): 17. 3., 21. 4., 19. 5., 26. 5. 2022
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: pohovor, talentová
Termín přijímacích zkoušek: 14. 6. 2022
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 125, 165, 197, 154, 203, 170
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Roční školné v Kč: 38000
Snížené školné:
Stipendium: prospěchové
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: Filmová tvorba, Scenáristika a mediální komunikace, Produkce, Fotografická tvorba, Grafický design, Design interiéru,
Speciálně vybavené odborné učebny: fotografické ateliéry, filmové ateliéry, grafické ateliéry, střižny, zvukové studio, animační studio, učebny PC, MAC, školní kino, interaktivní tabule, projektory,
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, odborné stáže, návštěvy kulturních akcí, exkurze, Festmichael, festival Čtení ve vlaku, výstavy prací studentů
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, spolupráce na reklamních projektech firem, práce na reálných zakázkách, práce na reálných zakázkách formou výběrového řízení
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Multimediální tvorba v reklamě. Zaměření: Filmová tvorba, Scenáristika a mediální komunikace, Produkce, Fotografická tvorba, Grafický design, Design interiéru,
Výuka cizích jazyků: francouzský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, školní dvůr
Ubytování: ne
Stravování: ano