Zde může být obrázek školy.

MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Machkova 1646/II
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Ředitel:Ing. Monika Hrubešová
Kontakt na školu Telefon: 267 910 638
Email: hrubesovam@skolamichael.cz
Web: www.skolamichael.cz
IČ:25607375
RED-IZO:600005364
Zřizovatel:Michael Art School, spol. s r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Machkova 1646/II
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 267 910 638
Fax: 267 911 737
IZO:108029344
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: dálková, denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 520
Aktuální počet žáků: 468
Dny otevřených dveří (termín/y): 28. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: talentová , písemná, pohovor, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Management a produkce 12. 4. a 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 125, 165, 170, 197, 154, 203
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 18000
Rozšířené informace o ročním školném: umělecké obory od 23 500 do 49 000 Kč, Management a produkce od 18 000 do 36 000 Kč, dálkové studium Management a produkce 27 000 Kč
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Školní řád SŠ 201819_upr.doc (340 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_osnova_skoly_soukr 2016_2017_koncept.doc (386,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, praktické vyučování, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, Festmichael, Čtení ve vlaku, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech : Zdravé město Praha - protidrogová prevence, kyberšikana
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: žáci se SPU, nadaní žáci, sociálně znevýhodnění žáci, cizinci
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Machkova 1646/II
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 267 910 638
Fax: 267 911 737
IZO:181026481
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 180
Aktuální počet studentů: 89
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 28
Dny otevřených dveří (termíny): 11. 4. 2019, 2. 5. 2019, 23. 5. 2019
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: talentová, pohovor, písemná
Termín přijímacích zkoušek: 14. 6. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 125, 165, 197, 154, 203, 170
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Roční školné v Kč: 38000
Snížené školné: ne
Stipendium: prospěchové
Školní řád: skolni_rad_VOS_2018.doc (338,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_osnova_skoly_soukr 2016_2017_koncept.doc (386,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Filmová tvorba, Scenáristika a mediální komunikace, Produkce, Fotografická tvorba, Grafický design, Design interiéru,
Speciálně vybavené odborné učebny: fotografické ateliéry, filmový ateliér, grafické ateliéry, střižna, animační studio, učebny PC, MAC, kino, interaktivní tabule, projektory,
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, plesy, Festmichael, Čtení ve vlaku, exkurze
Spolupráce s firmami: spolupráce na reklamních projektech firem, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Multimediální tvorba v reklamě. Zaměření: Filmová tvorba, Scenáristika a mediální komunikace, Produkce, Fotografická tvorba, Grafický design, Design interiéru,
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, zahrada
Ubytování: ne
Stravování: ano