Zde může být obrázek školy.

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Michelská 12
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Ředitel:Mgr. Vladimíra Michalíková
Kontakt na školu Telefon: 241 482 427
Email: info@smvvpraha.cz
Web: www.smvvpraha.cz
IČ:25133241
RED-IZO:600005402
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Michelská 12
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 241 482 427
Fax: 241 482 428
IZO:110001621
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4., 15. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání, turistika
Specifické formy podpory žákům: Podpora žáků z důvodu odlišných kulturních podmínek.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: turistické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva