Zde může být obrázek školy.

Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o.
Adresa školy: Ulice: Pelušková 1410, Kyje
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 198 00
Ředitel:Pavla Šarapatková
Kontakt na školu Telefon: 241 491 306,72
Email: sarapatkova@athoz.cz
Web: http://www.athoz.cz
IČ:61456217
RED-IZO:600005445
Zřizovatel:Ing. Karel Vránek
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: V úžlabině 320/23, Malešice
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 100 00
Kontakt na školu: Telefon: 244 471 083
Fax: 235 300 144
IZO:108029395
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 62
Dny otevřených dveří (termín/y): 27. 11. 2019 a 8. 1. 2020
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro Rajská zahrada, autobus 201 - zastávka Hutě
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: Výuka tenisu ve sportovní hale.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
V blízkosti školy: sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, Bakaláři