Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Christiana Dopplera

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Christiana Dopplera
Adresa školy: Ulice: Zborovská 621/45, Malá Strana
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Ředitel:Mgr. Renata Pauchová
Kontakt na školu Telefon: 257 320 816
Email: pauchova@gchd.cz
Web: www.gchd.cz
IČ:61385701
RED-IZO:600005518
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Zborovská 621/45, Malá Strana
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 320 816
Fax: 251 511 908
IZO:061385701
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 530
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, všeobecné - matematické
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, výtvarná výchova, knihovna, fyzika, ICT, hudební výchova, biologie, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, latinský, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz, turistika, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti