Logo školy

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475
Adresa školy: Ulice: Mezi Školami 2475
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Ředitel:RNDr. Vilém Bauer
Kontakt na školu Telefon: 251 050 211
Email: reditel@gymjh.cz
Web: www.gymjh.cz
IČ:60446234
RED-IZO:600005534
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Mezi Školami 2475
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 050 211
Fax: 235 512 150
IZO:060446234
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 660
Aktuální počet žáků: 643
Dny otevřených dveří (termín/y): 05.12.2018
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 16. - 17.04.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: stanice metra B Hůrka, zastávka Bucharova (autobusové linky č. 137,149,174)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50 hod
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: SVP_8l_2018_09_01.pdf (3034,1 KB)
Školní řád: VSS_Skolni_rad_GJH_2017-09 .pdf (204,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2016-2017.zip (7478,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, knihovna, výtvarná výchova, dějepis, hudební výchova, zeměpis, ICT, fyzika, cizí jazyky, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), posilovna, bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, besídky/akademie, plesy, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, sportovní kurzy, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: individuální vzdělávací plány pro mimořádně nadané žáky, žáci se zdravotním postižením - podpora dle doporučení pedagogickopsychologické poradny
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Rozvrhy hodin: Vyučovací hodiny.docx (12,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
ŠJ
Adresa: Ulice: Mezi Školami 2475
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 050 260
Fax: 235 518 843
IZO:108023052
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30-35,- Kč
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní knihovna
Adresa: Ulice: Mezi Školami 2475
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 050 214
Fax: 235 518 843
IZO:110032381
Školní plavecký bazén
Adresa: Ulice: Mezi Školami 2475
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 158 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 050 250
Fax: 235 518 843
IZO:110032390