Zde může být obrázek školy.

Rakouské gymnázium v Praze o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Rakouské gymnázium v Praze o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Na Cikorce 2166/2b, Modřany
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 143 00
Ředitel:Mag. Isabella Haleš
Kontakt na školu Telefon: 226 806 301
Email: direktion@oegp.cz
Web: www.oegp.cz
IČ:26155281
RED-IZO:600005551
Zřizovatel:Spolek "Österreichische Schule Prag"
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Cikorce 2166/2b, Modřany
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 143 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 322 494
IZO:041194462
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 271
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.1.2019
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, cizí jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 16.-17.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 139, 150, 157
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 27000
Rozšířené informace o ročním školném: 27000
Stipendium: prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský, latinský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Specifické formy podpory žákům: individuální vzdělávácí plány, plány pedagogické podpory
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, Podnikatelský řidičák (rakouský program)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce