Logo školy

Střední odborné učiliště, Praha - Radotín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborné učiliště, Praha - Radotín
Adresa školy: Ulice: Pod Klapicí 11
Obec: Praha 5 - Radotín
Kraj: Praha
PSČ: 153 00
Ředitel:Ing. Václav Hejda
Kontakt na školu Telefon: 257 899 901
Email: sou@klapice.cz
Web: www.klapice.cz
IČ:00638846
RED-IZO:600005585
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Pod Klapicí 11
Obec: Praha 5 - Radotín
Kraj: Praha
PSČ: 153 80
Kontakt na školu: Telefon: 257 899 901
Fax: 257 810 645
IZO:108023087
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 290
Aktuální počet žáků: 198
Dny otevřených dveří (termín/y): 30. 11. 2018, 1. 12. 2018, 11. 1. 2019, 12. 1. 2019 , 8. 2. 2019, 9. 2. 2019
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 120, 244, 245, 255, 256, 309, 313, 561, S7
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 94
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, prospěchové
Školní vzdělávací program: ŠVP.pdf (2353,1 KB)
Školní řád: školní řád - 011114.pdf (283,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, stolní tenis
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci a sociálně či zdravotně znevýhodnění žáci.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Autoškola skupin B,C,T, svářečský průkazy různými metodami. Více na www.klapice.cz
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, technické, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence
ŠJ
Adresa: Ulice: Pod Klapicí 11
Obec: Praha 5 - Radotín
Kraj: Praha
PSČ: 153 80
Kontakt na školu: Telefon: 257 899 901
Fax: 257 810 645
IZO:110016700
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30,-Kč
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano