Zde může být obrázek školy.

Mensa gymnázium, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mensa gymnázium, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Španielova 1111
Obec: Praha 6 - Řepy
Kraj: Praha
PSČ: 163 00
Ředitel:Mgr. Magda Kindlová
Kontakt na školu Telefon: 257 328 786
Email: info@mensagymnazium.cz
Web: www.mensagymnazium.cz
IČ:25058843
RED-IZO:600005593
Zřizovatel:MENSA České repuboliky
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Španielova 1111
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 163 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 328 786
Fax: 257 328 786
IZO:049232886
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 198
Aktuální počet žáků: 196
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. - 28.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 9, 10, 16, bus 255, 164, 180
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7.30 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8.30 h
Roční školné v Kč: 45000
Stipendium: prospěchové, mimořádné, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva za školní rok 2017, 18.doc (374,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT, chemie, biologie, knihovna, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Světová škola
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Světová škola (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, koordinátor péče o nadané, speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: programování/robotika, ICT, technické, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, jazykové, sportovní, společenské hry
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, e-omluvenka