Zde může být obrázek školy.

Mensa gymnázium, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mensa gymnázium, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Španielova 1111
Obec: Praha 6 - Řepy
Kraj: Praha
PSČ: 163 00
Ředitel:Mgr. Magda Kindlová
Kontakt na školu Telefon: 257 328 786
Email: info@mensagymnazium.cz
Web: www.mensagymnazium.cz
IČ:25058843
RED-IZO:600005593
Zřizovatel:MENSA České repuboliky
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Španielova 1111
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 163 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 328 786
IZO:049232886
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 198
Aktuální počet žáků: 198
Forma přijímacího řízení: pohovor, test (výběr z možností), portfolio
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, IQ test Mensy ČR s výsledkem vyšším nebo rovným 130
Termín přijímacích zkoušek: 17. - 18.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 9, 10, 16, bus 255, 164, 180
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7.30 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8.30 h
Roční školné v Kč: 52000
Stipendium: prospěchové, mimořádné, motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva za školní rok 2021, 22.doc (3771,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, biologie, chemie, ICT, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besídky/akademie, plesy, sportovní dny, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Certifikáty škol: Světová škola
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky:
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Světová škola (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, asistent pedagoga, koordinátor péče o nadané
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, CTM
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: technické, hudební, literárně-dramatické, ICT, přírodovědné, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), programování/robotika, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka