Zde může být obrázek školy.

Mensa gymnázium, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mensa gymnázium, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Španielova 1111
Obec: Praha 6 - Řepy
Kraj: Praha
PSČ: 163 00
Ředitel:Mgr. Magda Kindlová
Kontakt na školu Telefon: 257 328 786
Email: info@mensagymnazium.cz
Web: www.mensagymnazium.cz
IČ:25058843
RED-IZO:600005593
Zřizovatel:MENSA České repuboliky
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Španielova 1111
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 163 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 328 786
Fax: 257 328 786
IZO:049232886
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 198
Aktuální počet žáků: 196
Forma přijímacího řízení: pohovor, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. - 28.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 9, 10, 16, bus 255, 164, 180
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7.30 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8.30 h
Roční školné v Kč: 45000
Stipendium: mimořádné, motivační, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva za školní rok 2017, 18.doc (374,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, biologie, knihovna, výtvarná výchova, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, sportovní dny, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Světová škola
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: francouzský, anglický, ruský, německý, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Světová škola (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní psycholog, koordinátor péče o nadané, speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, technické, jazykové, společenské hry, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, hřiště, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, školní informační systém, profil školy na sociální síti, třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-nástěnka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace