Zde může být obrázek školy.

Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:Pražská taneční konzervatoř a střední odborná škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Laudova 1024/10
Obec: Praha 6 - Řepy
Kraj: Praha
PSČ: 163 00
Ředitel:Mgr. Karel Mika
Kontakt na školu Telefon: 251 621 744
Email: reditel@ptksos.cz
Fax: 251 627 089
Web: www.ptksos.cz
IČ:25122690
RED-IZO:600005666
Zřizovatel:Mgr. Jana Dyršmídová
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Střední škola

Adresa: Ulice: Laudova 1024/10
Obec: Praha 6 - Řepy
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 627 089
Fax: 251 621 744
IZO:110007701
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 420
Aktuální počet žáků: 158
Dny otevřených dveří (termín/y): 3.2.2015, 19.3.2015
Forma přijímacího řízení: talentová , pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: talentové zkoušky na obor Tanec
Termín přijímacích zkoušek: 28.1.2015 první kolo, 20.3.2015 - druhé kolo
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram č. 9,10,16, autobus č. 214, 225, metro B
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Rozšířené informace o ročním školném: od 17.000,- Kč do 25.000,- Kč - motivační konec roku s vyznamenáním - poloviční školné na další školní rok
Stipendium: prospěchové, motivační
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, konzervatoř
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech : Den země, Babí léto, Městská knihovna - výchovné koncerty
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, německý, anglický, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Zájmové činnosti: taneční, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová)

Konzervatoř

Adresa: Ulice: Laudova 1024
Obec: Praha 6 - Řepy
Kraj: Praha
PSČ: 163 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 627 089
Fax: 251 621 744
IZO:010622110