Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, střední odborná škola a Pražská taneční konzervatoř, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, střední odborná škola a Pražská taneční konzervatoř, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Laudova 1024/10
Obec: Praha 6 - Řepy
Kraj: Praha
PSČ: 163 00
Ředitel:Mgr. Petra Šafránková
Kontakt na školu Telefon: 251 621 744
Email: reditel@ptksos.cz
Web: www.ptksos.cz
IČ:25122690
RED-IZO:600005666
Zřizovatel:Mgr. Jana Dyršmídová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Laudova 1024/10
Obec: Praha 6 - Řepy
Kraj: Praha
PSČ: 155 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 627 089
IZO:110007701
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 276
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.10., 14.12. 2023, 15.01., 06.02.02024
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.4./ 15.4. 2024
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram č. 9,10,16, autobus č. 214, 225, metro B
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 27000
Rozšířené informace o ročním školném: Gymnázium 30000
Stipendium: motivační, prospěchové
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Veletrh vzdělávání Kladno, Babí léto Řepy, Mezi školní olympiády s BOSS Mladá Boleslav, Nevypusť duši, Moje cesta na čisto Police ČR
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, turistika, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, Kurz pedikura pro žákyně KS
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Konzervatoř
Adresa: Ulice: Laudova 1024
Obec: Praha 6 - Řepy
Kraj: Praha
PSČ: 163 00
Kontakt na školu: Telefon: 251 627 089
IZO:010622110
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
Forma vzdělání: denní
Ukončování vzdělání: maturitní zkouška, absolutorium v konzervatoři
Nejvyšší povolený počet žáků: 120
Aktuální počet žáků: 75
Dny otevřených dveří (termín/y): 19.10.23,21.3.24
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: talentová
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Roční školné: 27000
Rozšířené informace o ročním školném: Chlapci 8000
Stipendium: prospěchové
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaj 9,10 Autobus 180
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: taneční, cizí jazyky, ICT
Specifické akce školy (pravidelné): absolventské koncerty, veřejná vystoupení žáků, mezioborové projekty, návštěvy kulturních akcí, ročníkové koncerty
Spolupráce při odborné praxi: S tanečními kluby, organizacemi a konzervatořemi
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Obory: tanec
Příprava žáků pro výkon umělecko-pedagogických činností v oborech: tanec
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne