Logo školy

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498
Adresa školy: Ulice: Drtinova 3
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Ředitel:PaedDr. Pavla Nedomová
Kontakt na školu Telefon: 257 323 577
Mobil: 724 526 215
Email: kancelar@stredniskoladrtinova.cz
Web: www.stredniskoladrtinova.cz
IČ:45248001
RED-IZO:600005674
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Drtinova 3
Obec: Praha 5 - Smíchov
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 323 577
Fax: 257 329 258
IZO:045248001
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 460
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.10. 2018, 26. 11. 2018, 14. 1. 2019 vždy od 16:00 hodin
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Jednotné přijímací zkoušky CERMATU, 12. a 15. dubna 2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro B, Tram 6, 9, 12, 20
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, Účast na soudních jednáních, na seminářích Úřadu vlády ČR, Poslanecké sněmovny a Parlamentu. Besedy s diplomaty a významnými osobnostmi., sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Pět minut naděje, Příběhy bezpráví
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: Sportovní hry
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: Základy znakového jazyka
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, literárně-dramatické, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová)