Logo školy

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498
Adresa školy: Ulice: Drtinova 3
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Ředitel:PaedDr. Pavla Nedomová
Kontakt na školu Telefon: 257 323 577
Mobil: 724 526 215
Email: kancelar@stredniskoladrtinova.cz
Web: www.stredniskoladrtinova.cz
IČ:45248001
RED-IZO:600005674
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Drtinova 3
Obec: Praha 5 - Smíchov
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 323 577
IZO:045248001
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 473
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.10. 2022, 28. 11. 2022, 16. 1. 2023 vždy od 16:00 hodin
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: Jednotné přijímací zkoušky CERMATU, 13. a 14. dubna 2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro B - Anděl, Tram 9, 12, 15, 20
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, hudební výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, plesy, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, exkurze, Účast na soudních jednáních, na seminářích Úřadu vlády ČR, Poslanecké sněmovny a Parlamentu. Besedy s diplomaty a významnými osobnostmi.
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, SYPO, Podpora rozvoje digitální a čtenářské gramotnosti, Tandem, Pět minut naděje, Příběhy bezpráví, Operační program Praha pól růstu, DofE, e-learning
Domácí spolupráce : Metropolitní univerzita Praha, Pedagogická fakulta UK, Fakulta středoevropských studií v Nitře, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Úřad vlády ČR, Parlament ČR, soudy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, DofE
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Světová škola (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup k žákům, individuální konzultace
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, literárně-dramatické, turistické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-nástěnka, přihlašování na akce, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence