Logo školy

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498
Adresa školy: Ulice: Drtinova 3
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Ředitel:PaedDr. Pavla Nedomová
Kontakt na školu Telefon: 257 323 577
Mobil: 724 526 215
Email: kancelar@stredniskoladrtinova.cz
Web: www.stredniskoladrtinova.cz
IČ:45248001
RED-IZO:600005674
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Drtinova 3
Obec: Praha 5 - Smíchov
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 323 577
IZO:045248001
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 484
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.10. 2023, 27. 11. 2023, 15. 1. 2024 vždy od 16:00 hodin
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: Jednotné přijímací zkoušky CERMATU, 12. a 15. dubna 2024
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Metro B - Anděl, Tram 9, 12, 15, 20
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, Účast na soudních jednáních, na seminářích Úřadu vlády ČR, Poslanecké sněmovny a Parlamentu. Besedy s diplomaty a významnými osobnostmi., výlety, besedy a přednášky pro veřejnost, sportovní dny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Erasmus+, SYPO, Podpora rozvoje digitální a čtenářské gramotnosti, Tandem, Pět minut naděje, Příběhy bezpráví, Operační program Praha pól růstu, DofE, e-learning
Domácí spolupráce : Metropolitní univerzita Praha, Pedagogická fakulta UK, Fakulta středoevropských studií v Nitře, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Úřad vlády ČR, Parlament ČR, soudy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: DofE, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Světová škola (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup k žákům, individuální konzultace
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, literárně-dramatické, turistické
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-nástěnka, přihlašování na akce, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence