Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2
Adresa školy: Ulice: Parléřova 2
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 169 00
Ředitel:Mgr. Ivana Landsingerová, pověřena řízením
Kontakt na školu Telefon: 233 352 546
Email: gjk@gjk.cz
Web: www.gjk.cz
IČ:61388246
RED-IZO:600005691
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Parléřova 2
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 169 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 352 546
Fax: 233 352 549
IZO:061388246
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 588
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.01.2021
Forma přijímacího řízení: test všeobecných studijních předpokladů, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, všeobecné studijní předpoklady, matematika
Termín přijímacích zkoušek: termín stanoven MŠMT
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram 22, 23, 25
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna, zeměpis, cizí jazyky, fyzika, chemie, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Certifikáty škol: Fakultní škola MFF UK, PřF UK Partnerská škola - Cambridge Park Partnerská škola - CTM Centrum pro talentovanou mládež
Domácí spolupráce : VŠ, Cambridge Park, CTM, Duke of Edomburgh Award, Učitel naživo, Laborky.cz, apod.
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, španělský, francouzský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistický kurz, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR)
Specifické formy podpory žákům: Ano
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: dataprojektory a internetové připojení ve všech učebnách, BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, přírodovědné, chovatelské, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace