Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2
Adresa školy: Ulice: Parléřova 2
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 169 00
Ředitel:Mgr. Ivana Landsingerová, pověřena řízením
Kontakt na školu Telefon: 233 352 546
Email: gjk@gjk.cz
Fax: 233 352 549
Web: www.gjk.cz
IČ:61388246
RED-IZO:600005691
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Parléřova 2
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 169 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 352 546
Fax: 233 352 549
IZO:061388246
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 583
Dny otevřených dveří (termín/y): 19. 11. 2019; 7. 1. 2020
Forma přijímacího řízení: písemná, test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: termín stanoven MŠMT
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram 22, 23, 25
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT, cizí jazyky, chemie, knihovna, fyzika, zeměpis, biologie, výtvarná výchova, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, jarmarky a dílny, výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Fakultní škola MFF UK, PřF UK Partnerská škola - Cambridge Park Partnerská škola - CTM Centrum pro talentovanou mládež
Domácí spolupráce : VŠ, Cambridge Park, CTM, Duke of Edomburgh Award, Učitel naživo, Laborky.cz, apod.
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, latinský, francouzský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, cyklistický kurz, lyžování, turistika
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Ano
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny, dataprojektory a internetové připojení ve všech učebnách
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, chovatelské, ICT, přírodovědné, literárně-dramatické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přihlašování na akce, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva