Zde může být obrázek školy.

Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2
Adresa školy: Ulice: Parléřova 2
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 169 00
Ředitel:Mgr. Ivana Landsingerová, pověřena řízením
Kontakt na školu Telefon: 233 352 546
Email: gjk@gjk.cz
Web: www.gjk.cz
IČ:61388246
RED-IZO:600005691
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Parléřova 2
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 169 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 352 546
Fax: 233 352 549
IZO:061388246
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 588
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.01.2021
Forma přijímacího řízení: písemná, test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: termín stanoven MŠMT
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram 22, 23, 25
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Fakultní škola MFF UK, PřF UK Partnerská škola - Cambridge Park Partnerská škola - CTM Centrum pro talentovanou mládež
Domácí spolupráce : VŠ, Cambridge Park, CTM, Duke of Edomburgh Award, Učitel naživo, Laborky.cz, apod.
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský, francouzský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Otevřená věda (AV ČR), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Ano
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: dataprojektory a internetové připojení ve všech učebnách, BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, ICT, přírodovědné, jazykové, sportovní, programování/robotika, chovatelské
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přihlašování na akce