Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie Bubeneč

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie Bubeneč
Adresa školy: Ulice: Krupkovo náměstí 4
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Ředitel:RNDr. Radka Nováková, Ph.D
Kontakt na školu Telefon: 224 314 829
Email: radka.novakova@oakrupkovo.cz
Web: www.oakrupkovo.cz
IČ:61384534
RED-IZO:600005721
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Krupkovo náměstí 4
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 313 860
Fax: 224 319 889
IZO:061384534
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 426
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.1.
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: jednotné přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip, kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus 131, 108
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, cyklistický kurz, bruslení
Specifické formy podpory žákům: podpora žáků ohrožených studijním neúspěchem i nadaných žáků
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, odborné předměty - ekonomika, účetnictví, grafické předměty
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
ŠJ
Adresa: Ulice: Krupkovo náměstí 4
Obec: Praha 6
Kraj: Praha
PSČ: 160 00
Kontakt na školu: Telefon: 224 313 860
Fax: 224 319 889
IZO:150064691