Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola civilního letectví, Praha - Ruzyně
Adresa školy: Ulice: K Letišti 278
Obec: Praha 6 - Ruzyně
Kraj: Praha
PSČ: 161 00
Ředitel:Ing. Ludmila Turečková
Kontakt na školu Telefon: 220 112 427
Mobil: 723 303 287
Email: info@skolacivilniholetectvi.cz
Web: www.soscl-ruzyne.cz
IČ:00639494
RED-IZO:600005810
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: K Letišti 278
Obec: Praha 6 - Ruzyně
Kraj: Praha
PSČ: 161 00
Kontakt na školu: Telefon: 220 112 426
Fax: 220 112 306
IZO:000639494
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 362
Forma přijímacího řízení: písemná, ústní
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika, cizí jazyk, Ústní přijímací zkoušky se vztahují pouze na obor Ekonomika a podnikání. Ústní zkouška se skládá ze zeměpisu, cizího jazkyka a všeobecného přehledu
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: BUS č. 100,191, 119
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6,40
Začátek první vyučovací hodiny: 08,00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Rozšířené informace o ročním školném: 0
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, chemie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, cyklistický kurz, lyžování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, PART 147
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: technické
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování