Zde může být obrázek školy.

Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3
Adresa školy: Ulice: Jablonského 3
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Ředitel:Ing. Monika Tělecká
Kontakt na školu Telefon: 266 710 944
Email: monika.telecka@vosonspso.cz
Web: vosonspso.cz
IČ:61385891
RED-IZO:600005861
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jablonského 3
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Kontakt na školu: Telefon: 266 710 944
IZO:061385891
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.10.,8.11.,24.11.2018, 10.1.,12.1.,5.2.2019
Forma přijímacího řízení: talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Termín přijímacích zkoušek: talentové zkoušky - leden 2019, obor oděvnictví - stántí přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, V září se pro 1. ročníky pořádá seznamovací kurz ve Sloupu v Čechách
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: sportovní turnaje
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, autorizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro profesní kvalifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Jablonského 3
Obec: Praha 7
Kraj: Praha
PSČ: 170 00
Kontakt na školu: Telefon: 266 710 944
IZO:110025946
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 26
Aktuální počet studentů: 26
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 26
Dny otevřených dveří (termíny): 10.10.,8.11.,24.11.2018, 10.1.,12.1.,5.2.2019
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: pohovor, talentová
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C, tram, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Certifikáty: Europass
Roční školné v Kč: 5000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ano
Charakteristika školy
Zaměření: oděvní návrhářství
Speciálně vybavené odborné učebny: šicí dílna, výtvarné ateliéry
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze, tematické/projektové dny, módní přehlídky
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, zadávání absolventských prací
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: oděvní návrhářství včetně navrhování obuvi
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: zahrada
Ubytování: ano
Stravování: ano