Zde může být obrázek školy.

Obchodní akademie Hovorčovická

Škola / charakteristika školy
Název školy:Obchodní akademie Hovorčovická
Adresa školy: Ulice: U Vinohradského hřbitova 3
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Ředitel:Mgr. Zdeněk Marek
Kontakt na školu Telefon: 267 312 915
Email: skola@oahovorcovicka.cz
Web: www.oahovorcovicka.cz
IČ:61388017
RED-IZO:600005941
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: U Vinohradského hřbitova 3
Obec: Praha 3
Kraj: Praha
PSČ: 130 00
Kontakt na školu: Telefon: 286 840 211
IZO:000638501
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 560
Aktuální počet žáků: 511
Forma přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: jednotná přijímací zkouška
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro A Želivského
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7:35
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: mimořádné
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní řád: Skolni_rad.pdf (153,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_2021-2022.pdf (1036,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, exkurze, 1. ročník - Sportovní kurz 2. ročník - Lyžařský výcvikový kurz 3. ročník - Zájezdy do zahraničí
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : dle výroční zprávy
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Junior Achievement Firma (JA Czech) , Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění žáci - možnost stipendií, zapůjčení učebnic, digitálních technologií
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva