Zde může být obrázek školy.

První soukromá hotelová škola, spol. s r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:První soukromá hotelová škola, spol. s r.o.
Adresa školy: Ulice: Svídnická 506
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Ředitel:PhDr. Mgr. Jarmila Fillerová
Kontakt na školu Telefon: 283 101 141
Email: pshs@pshs.cz
Web: www.pshs.cz
IČ:49244884
RED-IZO:600005950
Zřizovatel:L - BILG s.r.o.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Svídnická 506
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 180 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 101 141
Fax: 233 541 905
IZO:108000877
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 215
Aktuální počet žáků: 69
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 144
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 23000
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, lyžování, bruslení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost platby/přehled zaplacení, přehled absence, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva
ŠJ
Adresa: Ulice: Svídnická 506
Obec: Praha 8 - Bohnice
Kraj: Praha
PSČ: 180 00
Kontakt na školu: Telefon: 283 850 267
Fax: 233 541 905
IZO:108000885