Zde může být obrázek školy.

Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

Škola / charakteristika školy
Název školy:Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25
Adresa školy: Ulice: Pernerova 25
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Ředitel:RNDr. Petr Viták
Kontakt na školu Telefon: 221 871 414
Email: gymnazium@gyperner.cz
Web: www.gyperner.cz
IČ:61389064
RED-IZO:600005968
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Pernerova 25
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu: Telefon: 221 871 414
IZO:000638218
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 610
Aktuální počet žáků: 260
Dny otevřených dveří (termín/y): 14. 12. 2022
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: metro C - stanice Sokolovská, metro B - stanice Křižíkova, tramvaj č. 3, 8, 24
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: Naše škola_aktualizace 18.9.2020.docx (171,7 KB)
Druhá šance aktualizace 18. 09. 2020 .docx (228,4 KB)
Školní řád: Školní řád DeS.doc (85,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.pdf (1028,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, ICT, fyzika, cizí jazyky, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, exkurze, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, sportovní dny, Školení žáků v "První pomoci", návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech : Dárcovství kostní dřeně, PMUN, E-Twining, Dobrovolnická činnost - ADRA, Člověk v tísni, Derbianus,....
Certifikáty škol: Ekoškola
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: Máme vypracován program pro práci s nadanými žáky a pro práci se slabými žáky.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, metodik enviromentální výchovy EVVO
Nabídka dalšího vzdělávání:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: Vlastní divadelní představení, vánoční zpívání, básnická kuchařka, dobrovolnická činnost, fotokroužek, KMD
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, Karlínské náměstí - park, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
ŠJ
Adresa: Ulice: Pernerova 25
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 317 369
IZO:110007581
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 32
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ano