Zde může být obrázek školy.

Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická

Škola / charakteristika školy

Název školy:Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická
Adresa školy: Ulice: Kollárova 5
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Ředitel:Mgr. Petr Žák
Kontakt na školu Telefon: 222 333 311
Email: kancelar@akademie-kollarova.cz
Fax: 222 314 469
Web: www.kollarovka.cz
IČ:61388548
RED-IZO:600005976
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Kollárova 5
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 333 312
Fax: 222 314 469
IZO:110036204
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 450
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.11.2014 9.2.2015 - 13.2.2015
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.04.2019 15.04.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna, klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram č. 8 metro B stanice Křižíkova, metro C stanice Florenc
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, besídky/akademie
Spolupráce s firmami:
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, německý, anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, cyklistický kurz, lyžování
Specifické formy podpory žákům: PUP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr, studentská firma v suterénu školy a ve 3. patře, herna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školmí časopis/newsletter, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální schůzky, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace

Vyšší odborná škola

Adresa: Ulice: Kollárova 5
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 333 312
Fax: 222 314 469
IZO:000638498
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 120
Aktuální počet studentů: 14
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 0
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram. č. 8, metro Křižíkova
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Ekonomické
Speciálně vybavené odborné učebny: ne
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, odborné stáže
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Mezinárodní hospodářství
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ne