Zde může být obrázek školy.

Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická

Škola / charakteristika školy
Název školy:Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická
Adresa školy: Ulice: Kollárova 5
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Ředitel:Mgr. Petr Žák
Kontakt na školu Telefon: 222 333 311
Email: kancelar@akademie-kollarova.cz
Web: www.kollarovka.cz
IČ:61388548
RED-IZO:600005976
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kollárova 5
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 333 312
Fax: 222 314 469
IZO:110036204
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 500
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12.04.2021 13.04.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna, klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram č. 8 metro B stanice Křižíkova, metro C stanice Florenc
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Spolupráce s firmami:
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, francouzský, španělský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: PUP
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, vyhrazená učebna, herna, studentská firma v suterénu školy a ve 3. patře
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Kollárova 5
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 333 312
Fax: 222 314 469
IZO:000638498
Základní informace
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení:
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci:
Dopravní dostupnost:
Snížené školné: ne
Stipendium:
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Specifické akce školy (pravidelné):
Spolupráce s firmami:
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků:
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Místo pro trávení volného času:
Ubytování: ne
Stravování: ne