Zde může být obrázek školy.

Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická

Škola / charakteristika školy
Název školy:Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická
Adresa školy: Ulice: Kollárova 5
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Ředitel:Mgr. Petr Žák
Kontakt na školu Telefon: 222 333 311
Email: kancelar@akademie-kollarova.cz
Web: www.kollarovka.cz
IČ:61388548
RED-IZO:600005976
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Kollárova 5
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 333 312
Fax: 222 314 469
IZO:110036204
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 450
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.11.2014 9.2.2015 - 13.2.2015
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12.04.2019 15.04.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram č. 8 metro B stanice Křižíkova, metro C stanice Florenc
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, plesy, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Spolupráce s firmami:
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, cyklistický kurz, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: PUP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: BYOD
Místo pro trávení volného času: herna, vyhrazená učebna, studentská firma v suterénu školy a ve 3. patře, hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školmí časopis/newsletter, konzultační hodiny, individuální schůzky, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled absence
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Kollárova 5
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 186 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 333 312
Fax: 222 314 469
IZO:000638498
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 120
Aktuální počet studentů: 14
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 0
Přijímací zkoušky: ano, ve všech oborech
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram. č. 8, metro Křižíkova
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Ekonomické
Speciálně vybavené odborné učebny: ne
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, plesy
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Obory vzdělání: Mezinárodní hospodářství
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače v učebnách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
Ubytování: ne
Stravování: ne