Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400
Adresa školy: Ulice: Hlivická 400/1, Bohnice
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Ředitel:RNDr. Helena Štěrbová
Kontakt na školu Telefon: 233 554 882
Email: office@ggg.cz
Web: www.ggg.cz
IČ:60460784
RED-IZO:600005992
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Ústavní 400
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 554 882
Fax: 233 542 635
IZO:000340383
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 730
Aktuální počet žáků: 658
Dny otevřených dveří (termín/y): 3. 12. 2018 a 9. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 177, 200, 202
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, cizí jazyky, zeměpis, chemie, biologie, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech : Zdravomat
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, španělský, německý, italský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: italský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: italský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Specifické formy podpory žákům: podpora nadaných žáků
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: ICT, zdravotnické, hudební, sportovní, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, studentský průkaz pro NG, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace