Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400
Adresa školy: Ulice: Hlivická 400/1, Bohnice
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Ředitel:RNDr. Helena Štěrbová
Kontakt na školu Telefon: 233 554 882
Email: office@ggg.cz
Web: www.ggg.cz
IČ:60460784
RED-IZO:600005992
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Ústavní 400
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 554 882
IZO:000340383
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 730
Aktuální počet žáků: 642
Dny otevřených dveří (termín/y): 12. 12. 2023 a 17. 1. 2024
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2024
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 177, 200, 202
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, biologie, chemie, fyzika, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, exkurze
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: latinský, francouzský, italský, španělský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: italský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: italský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, lyžování
Specifické formy podpory žákům: podpora nadaných žáků
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, asistent pedagoga
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, zdravotnické, hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, DDM/středisko volného času, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, konzultační hodiny, studentský průkaz pro NG
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka