Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400
Adresa školy: Ulice: Hlivická 400/1, Bohnice
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Ředitel:RNDr. Helena Štěrbová
Kontakt na školu Telefon: 233 554 882
Email: office@ggg.cz
Web: www.ggg.cz
IČ:60460784
RED-IZO:600005992
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Ústavní 400
Obec: Praha 8
Kraj: Praha
PSČ: 181 00
Kontakt na školu: Telefon: 233 554 882
Fax: 233 542 635
IZO:000340383
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 730
Aktuální počet žáků: 658
Dny otevřených dveří (termín/y): 3. 12. 2018 a 9. 1. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: duben 2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 177, 200, 202
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, zeměpis, chemie, cizí jazyky, ICT, výtvarná výchova, knihovna, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech : Zdravomat
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, italský, španělský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: italský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: italský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: podpora nadaných žáků
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, ICT, přírodovědné, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální schůzky, studentský průkaz pro NG, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace