Zde může být obrázek školy.

PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Lindnerova 3
Obec: Praha 8 - Libeň
Kraj: Praha
PSČ: 180 00
Ředitel:PaedDr. Dagmar Dluhošová
Kontakt na školu Telefon: 284 841 031
Email: dluhosova@porg.cz
Web: www.porg.cz
IČ:25698117
RED-IZO:600006018
Zřizovatel:Sdružení PRO GYMNÁZIUM
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Jánošíkova 1300
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 244 403 650
IZO:151040290
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 757
Aktuální počet žáků: 571
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.1.2021 - Krč, 14. 11. a 16. 1. - Brno, 22. 1. - Ostrava
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.9.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 31.3.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 193, 138
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.30
Roční školné v Kč: 180000
Možnost získat stipendium: ano
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna, fyzika, chemie, biologie, hudební výchova, výtvarná výchova, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety, besídky/akademie
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: francouzský, španělský, německý, anglický, čínský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: asistenti ve třídách - rozvoj nadaných žáků
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: programování/robotika, technické, taneční, ICT, rukodělné, přírodovědné, hudební, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Lindnerova 3
Obec: Praha 8 - Libeň
Kraj: Praha
PSČ: 180 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 841 031
IZO:000550591
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 1072
Aktuální počet žáků: 827
Dny otevřených dveří (termín/y): 11.11.2023, 2.12.2023,20.1.2024 - Libeň, 22.11.2023, 29. 11. (4leté), 24.1. 2024 - Krč, 23. 11. - Ostrava
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), test všeobecných studijních předpokladů, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, cizí jazyk, český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. 4., 15. 4., 16. 4., 17. 4.
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 193,138
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.30
Roční školné v Kč: 170000
Rozšířené informace o ročním školném: školné se pohybuje v rozmezí od 77 000 do 170 000
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, výlety, adaptační kurzy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, plesy, besídky/akademie
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, anglický, německý, čínština
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, basketbal
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Služby žákům
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, programování/robotika
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka
Školní družina
Adresa: Ulice: Jánošíkova
Obec: Praha 4 - Krč
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 842 031
IZO:181006995
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jánošíkova
Obec: Praha 4 - Krč
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 842 031
IZO:181007002