Zde může být obrázek školy.

PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.

Škola / charakteristika školy
Název školy:PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s.
Adresa školy: Ulice: Lindnerova 3
Obec: Praha 8 - Libeň
Kraj: Praha
PSČ: 180 00
Ředitel:PaedDr. Dagmar Dluhošová
Kontakt na školu Telefon: 284 841 031
Email: dluhosova@porg.cz
Web: www.porg.cz
IČ:25698117
RED-IZO:600006018
Zřizovatel:Sdružení PRO GYMNÁZIUM
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Jánošíkova 1300
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 244 403 650
IZO:151040290
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 418
Aktuální počet žáků: 373
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.1.2021, 16.2.2021 online
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.9.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 31.3.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 193, 138
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.40
Roční školné v Kč: 150000
Možnost získat stipendium: ano
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, chemie, hudební výchova, biologie, výtvarná výchova, dějepis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, výlety
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, francouzský, španělský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: asistenti ve třídách - rozvoj nadaných žáků
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, rukodělné, přírodovědné, ICT, taneční, programování/robotika, technické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Lindnerova 3
Obec: Praha 8 - Libeň
Kraj: Praha
PSČ: 180 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 841 031
IZO:000550591
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 832
Aktuální počet žáků: 796
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.11.2021, 15.1.2022,19.2.2022 - PL, 24.11.2021, 19.1. 2022, 9.2. 2022 online - NP
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), test všeobecných studijních předpokladů, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady, cizí jazyk, český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 19.4. a 20.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 193,138
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 60
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.40
Roční školné v Kč: 130000
Stipendium: od nadace/nadačního fondu/spolku, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, výlety, adaptační kurzy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, plesy
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: španělský, francouzský, anglický, německý, čínština
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, basketbal
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog
Školní družina
Adresa: Ulice: Jánošíkova
Obec: Praha 4 - Krč
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 842 031
IZO:181006995
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jánošíkova
Obec: Praha 4 - Krč
Kraj: Praha
PSČ: 142 00
Kontakt na školu: Telefon: 284 842 031
IZO:181007002